Psühholoogiline nõustamine/teraapia

Teenuse hind: 55€ / 45 min

Kuidas psühholoog saab aidata?

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on aidata isikul saavutada paremat arusaamist endast, oma võimetest ja situatsioonidest; analüüsida ja lahendusi otsida isiku nendele kriisidele ja probleemidele, mis takistavad tal toimetulekut igapäevaeluga. Samuti edendada isiku iseseisvust, toetudes tema isiklikele ressurssidele ja kompetentsidele.

Nõustada võib isikut hariduse ja tööhõive võimaluste alal lähtudes tema motivatsioonist, võimetest. Nõustamise käigus juhendatakse inimest tema isiksuseomaduste, suhtlemis-, koostöö- ja tööoskuste ning probleemide lahendamise oskuste arendamisel.

Psühholoogilise nõustamise tulemusel leevenevad emotsionaalsed probleemid: väheneneb ärevus ning vältimiskäitumine, meeleolu paraneb, tõuseb käitumuslik aktiivsus, paranevad igapäevaeluga toimetuleku oskused, enesehinnang tõuseb.
Psühholoogilisel nõustamisel kasutatavad psühhoteraapiad

Psühholoogilise nõustamise käigus kasutatakse kliendi individuaalsetest vajadusest lähtuvalt kombineerituna erinevaid sekkumisi, mis leevendavad psühholoogilisi sümptomeid, suurendavad kliendi enesehinnangut ning iseseisvust, töövõimekust ja motivatsiooni – arendavad psühho-sotsiaalset võimekust.

  • Motiveeriv intervjueerimine
  • Kriisinõustamine
  • Lahenduskeskne lühiteraapia
  • Kognitiiv-käitumisteraapia
  • Loovteraapiad
  • Teadvelolekul põhinevad sekkumised
  • Probleemilahendustreening/enesekehtestamine