Füsioteraapia basseinis

Teenuse hind: 55€ / 45min

Kuidas füsioteraapia basseinis aitab?

Väikelaste füsioteraapia basseinis

Vees olemine mõjub väiksele lapsele nii vaimselt kui füüsiliselt rahustavalt ning lõõgastavalt. Kuna basseinis olles on lapse lihased pidevalt aktiivsed ehk töötamas, siis paraneb rüht, vastupidavus, liigutuste koordinatsioon ning tasakaal. Kõige selle tulemusel õpib laps oma keha paremini kontrollima.

Kellele tund sobib?
Tund on mõeldus lastele vanuses 3-8 aastat, alla 5 aastastel lastel on vajalik vanema juuresolek basseinis. Ujumisoskus ei ole vajalik.

Kuidas tund välja näeb?
Tunni eesmärgiks on suurendada laste iseseisvust vees, kasutades erinevaid abivahendeid. Tegevused toimuvad koos mänguga, laps õpib veepinnal hõljuma, nägu vette kastma, vette hingama, basseinist välja ronima ja vette hüppama. Korraga on vees 3-6 last.

Noorukite füsioteraapia basseinis

Basseinis liikumine on lõbus ja seega on noorte motivatsioon ja teotahe teraapias osaleda suur. Vees liikumine on turvaline ja efektiivne: koormus liigestele on väiksem, aga treeningmõju lihastele suurem kui maapeal liikudes. Seega sobib treening erinevate rühiprobleemide korral. Vees treenimine arendab kehataju ja koordinatsiooni ning seeläbi paraneb oskus kehalisi reaktsioone kontrollida. Seetõttu on vees treenimine sobilik ja arendav ka aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastele.

Kellele tund sobib?
Noorukite vesivõimlemine on mõeldud 10 aastastele ja vanematele lastele, kes on omandanud esmased ujumisoskused. Tundi tuleb laps ilma vanemata.

Kuidas tund välja näeb?
Tunni alguses teeme liikuvus ja lihasjõu harjutusi, mis on eelkõige suunatud hea rühi saavutamisele ja tasakaalu parandamisele. Tunni teises pooles mängime erinevaid tähelepanu ja koordinatsiooni arendavaid mänge. Tunni kestvuseks on 45 minutit. Korraga on vees 3-6 last.

Täiskasvanute füsioteraapia basseinis

Tänu vesikeskkonna teatud omadustele, toimib füsioteraapia basseinis väga hästi ka täiskasvanutele. Vees väheneb raskusjõud tugiliikumisaparaadile, mistõttu liigutused muutuvad sujuvamateks ja vabamateks. See soodustab liigesliikuvuse ning koordinatsiooni parandamist. Samas veetakistus võimaldab parandada lihasjõudu ning vastupidavust. Lisaks sellele on teraapial vees stressi alandav ning lõõgastav efekt.
Tunni kestvus 45 min. Võimalik nii grupi- kui ka individuaalteraapia. Tunnis kasutatakse erinevaid abivahendeid. Ujumisoskus ei ole vajalik.

Üldinfo
Esmane kohtumine füsioterapeudiga toimub ProVida Kliinik OÜ ruumides (Tähe, Tartu), kus hinnatakse tervislikku olukorda ja püstitatakse koos kliendiga eesmärgid.