Logopeedi vastuvõtt

Teenuse hind: 65€ / 45 min

Kuidas logopeed aitab?

Logopeedilise töö eesmärgiks on inimese kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise) arendamine ja/või parandamine ning neelamisfunktsiooni kujundamine ja/või taastamine.

Logopeed töötab väga erinevas vanuses inimestega – nii laste kui täiskasvanutega. Logopeedi poole võiks pöörduda pigem varem kui hiljem. Varajase sekkumise korral on prognoos parem ja saab vältida sekundaarseid probleeme.

Teenuse käigus hinnatakse kliendi kommunikatsioonivõimet ja/või neelamisfunktsiooni. Hindamise alusel koostatakse koos kliendiga teraapiaplaan, millele järgneb kliendi ja tema lähedaste nõustamine ning vajadusel teraapia. Vajadusel kaasab ja nõustab logopeed teisi kliendiga seotud spetsialiste (nt õpetaja, psühholoog, füsioterapeut, ortodont jne).

Reet Horn

logopeed