Võlanõustamine sobib kõigile, kuid on kindlasti kasulik inimesele (ja tema pereliikmetele), kes vajab iseseisvaks toimetulekuks näiteks:

  • Abi eelarvestamisel ja igakuisel rahadega majandamisel
  • Abi väljaminekute planeerimisel, uute laenu- ja järelmaksuotsuste tegemisel
  • Informatsiooni ja abi tekkinud makseraskuste ületamiseks
  • Informatsiooni ja abi jõukohaste maksekokkulepete sõlmimiseks
  • Informatsiooni ja abi tegutsemiseks, kui võlgnevus on antud kohtusse
  • Informatsiooni ja abi tegutsemiseks, kui võlgnevus on juba kohtu kaudu välja nõutud
  • Informatsiooni ja abi tegutsemiseks, kui võlgnevuse tõttu on pangakonto ja sisetulekud arestitud

Teenust osutab pikaajalise kogemusega võlanõustaja (kutsetunnistus nr 247). Teenust osutatakse reeglina individuaalselt, kuid vajadusel kaasatakse ka pereliikmeid või muud olulist tugivõrgustikku.

Merle Alamaa
sotsiaaltöötaja

Registreeru teenustele või küsi lisainfot:

Vali teenus: